Zupi 59 . Cecilia Paredes

Cover by Cecilia Paredes

COLABORADORES

Arkave, Camila Ferst, Cecilia Paredes, Cris Rodrigues, Estúdio Zihla, Fabio Riff, Fabrizio Lenci, Frank Tyneski, Green Devil, Kaka Chaz, Karen Fidelis, Lina Lopes, Lole Luis Bueno, MIS, Nathan Rabinovitch, Noemi Schipfer, Quinho, Ricardo Podval, Rodrigo Oliveira, Sérgio Free, Thiago Ribeiro, Thiago Trapo, Thomas Frenk, Vitor Moreira, Yuko Shimizu, Zaida Siqueira